خیز و حماسهدو هفته پس از انتشار بیانیۀ گام دوم، در دفتر بسیج و گروه‌هایی که می‌شناختیم و دستمان می‌رسید اعلامیه زدیم و درخواستیم بنشینیم آن را بررسی کنیم. برنامه آن بود که آن را اولاً یکبار کاملاً بخوانیم، سپس نگاه و فهم هم را از آن بدانیم تا تکلیفمان را نسبت به آن روشن کنیم و نقش خود را در این زمان و در این زمین بیابیم و برای همین نامش را نشست خیز گذاشتیم که مباد فراموش کنیم و بنشینیم و برپا نخیزیم. چند جلسۀ ابتدایی بیانیه را خواندیم، پس از آن بسته به جهت و تعداد و علاقۀ حاضرین دو سه جلسه را به بحث روی برخی موضوعات خاص گذراندیم. از این هم که گذشت، دو سه نشست آخر خیز خودمانی‌تر و مشخصاً دو سه نفری (به تعداد حاضرین) طبق آنچه فهمیده بودیم برای رسیدن به یک برنامه عملیاتی صحبت کردیم.

جدا از سوالات و شبهاتی که حین مطالعۀ بیانیه از هم شنیدیم، جدا از بحث‌های کلی‌ای که روی بیانیه کردیم، جدا از نقشۀ کلی‌ای از مسیر پیشرو خودمان در نقش دانشجو از بیانات دیدار دانشجویان دریافتیم، جدا از سخن‌هایی که حول مسائل علم و فناوری، عدالت و سبک زندگی راندیم و جدا از نقدهایی که به خودمان، تک‌تکمان یا جمعمان یا فضای دانشجویی‌مان یا فضای جامعه‌مان یا دیگر یا‌های‌مان وارد کردیم، مسئلۀ امید و جنگ رسانه‌ای را تقریبا بالاتفاق قدم اول گام دوم یافتیم؛ تصریح مکرر رهبری هم این تصورمان را تصدیق می‌کرد؛ به طوری که تبیین، بیان، روشن‌سازی، شکستن این محاصرۀ تبلیغاتی، آگاه کردن و دراختیار دیگران گذاشتن تحلیل‌هامان و مقابله با تحلیل‌های مغرضانه و وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها و پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش و بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ را حقیقتا جهاد نخستین گام دوم و اولین خیزِ حماسه یافتیم و از آن هم نوشتیم.

گفتیم باید بنشینیم -هر چندتامان که باهم چفتیم- و از به اشتراک گذاشتن نظرگاهمان و نگاهمان و تحلیلمان از این روزگار در اختیار اطرافیانمان دریغ نکنیم؛ کانالی وبلاگی نشریه‌ای چیزی بزنیم و بگوییم. هرچند قرارگاه جبهه‌ها دست دیگرانی است -که ان‌شاءالله دارند وظیفه‌شان را انجام می‌دهند- اما چند نفر مخاطب هم بگو چند وجب از خاک سرزمین؛ یک وجب هم یک وجب است؛ بلکم اگر یک وجب را احیا کردی گفتی زمینی را نجات دادی. در فضای تردید، در جنگ بیان‌ها، همه در خط مقدمند و هر تبیین یک تیر و یک تیر هم یک تیر است و یک سنگ هم یک سنگ و شاید تیرت از جیحون گذشت و سنگت به پیشانی جالوت نشست. معتقدیم باید گوله‌به‌گوله یکی‌یکی یا دوتادوتا هر نفر خود حول خود یک سنگر علم کند و بیان از نیام برکشد. بی‌منت طوفانی؛ یک موج اگر خیزد آن موج ز جیحون به.

ما شروع کردیم. این کانال تا امروز وظیفۀ اطلاع‌رسانی نشست‌های خیز را داشت. از امروز اما تعدادی از حاضرین آن جلسات فارغ از وظایف دیگری که برای خود قائلیم و در جای دیگر ان‌شاءالله به آن می‌پردازیم بنا داریم آن چه فکر می‌کنیم باید گفت را از این کانال با این نام بگوییم (گفتیم تا مخاطبین هم از تغییر رویکرد کانال مطلع شوند که یک وقت مدیونشان نشویم و گمان بد نکنند). تبیین اساس کار ماست. نقدهایی داریم به فهم‌های دیگران و فهم‌هایی داریم که دیگرانی باید نقادی کنندشان. دربارۀ آرمان‌های ۵۷، دربارۀ عدالت دربارۀ فساد، دربارۀ اندیشه و آزادانه اندیشیدن، دربارۀ علم و فناوری در این کشور، دربارۀ تاریخ، دربارۀ آینده، دربارۀ جهان اسلام دربارۀ ایران و دیگر مسائل به فراخور زمان و مکان.

خیز برداریم و قدم اول را محکم بگذاریم. دست از رسانه‌های وهم‌آفرین سردرگم‌کننده و سستی‌آور بکشیم و قلم به‌دست بگیریم و با نوشتن تبیین کنیم و دوستانمان را نسبت به هرآن‌چه باید بدانند روشن کنیم؛ هراس از دل‌هاشان چنان که از دل‌هامان زدوده‌ایم بزداییم و آن‌ها را به یافتن امید صادق در وجودشان، همان‌طور که در وجودمان حاضر یافته‌ایم راهنمایی کنیم. ظرفیت‌های در دست این امت را در کنار عرصه‌های مجاهدت، بشناسیم و بشناسانیم و از رخنه‌ها و فسادگاه‌ها گرفته تا گلوگاه‌های مغفول را فریاد بزنیم و با این کار تصویر روشنی از کنون و آینده ترسیم کنیم تا امید حقیقی جمع‌مان را بیاکند. اولین خیزِ این حماسه، تبیین است؛ خیز را محکم برداریم تا حماسه حکماً رقم خورد.

بگو فقط یک اندرز می‌دهم به شما، برای خدا به‌پا خیزید، دوتا دوتا یا تنها. (سبأ:۴۶)


علیرضا بصیری - در سرآغاز پنجمین دهۀ انقلاب و در گام دوم حرکت انقلاب به سمت تمدن اسلامی بیانیه‌ای صادر شد که زمستان ۹۷ را برای نسل جوان مومن به انقلاب اسلامی بهار کرد. خمینی عصر ما برای جلو بردن نهضت در یک اعلامیه انقلابی فرمان جهاد عمومی داد، یک نسل را به میدان مبارزه آورد و پرچم‌دار این راه‌پیمایی تا دروازه های آرمانشهر اسلامی کرد.

یک تصمیم اساسی برای تغییر صحنه کشور به نفع آرمان‌ها لازم بود، اعتمادی حقیقی به همین نسل جوان (یک کلام جوانگرایی)! در مرحله اول ، به جهت ایجاد آمادگی ذهنی از "اعجاز رخداد انقلاب" و "بزرگی مسیر پیموده شده" سخن گفت و "هفت اولویت پیش رو انقلاب" را در تناسب با "چشم انداز تمدنی" به اجمال تبیین کرد.

اما اما.

بعد از این خط دادن به قلوب انقلابیون و به خط کردنشان، حالا نوبت به خط زدن است! در دیدارِ ماه‌رمضانیِ دانشجویان با فرمانده کلیات نقشه اجرائی –بخوانید پیوست اول بیانیه- محل گفتگو بود! اینکه باید هسته‌های انقلابی از جوانان که حول مسائل خرد و کلانِ واقعیِ کفِ صحنه و در عرصه‌های گوناگون شکل بگیرند؛ علمی و تخصصی و هم جهادی و پیگیر، پنجه در پنجۀ اژدهای چند سر مشکلات و عقب ماندگی‌ها و ناکارآمدی می‌اندازد و آن‌ها را از پای در می‌آورند. این کارگروه‌ها -فرهنگی، ی، آزاداندیشی، بین الملل، علمی،اطلاعاتی، اجتماعی و.- فرآیندی هستند که در عین حل مسائل مردم و جلو بردن قدم به قدم انقلاب تا سر منزل تمدنی، نسل فعلی را برای شانه دادن زیر بار مدیریت‌های بزرگ‌تر تربیت می‌کند.

ادامه مطلب


جوشاندن چشمۀ دانش در درون»، رسیدن به قله‌های علم و دانش»، عبور از مرزهای دانش در مهم‌ترین رشته‌ها» و انقلاب علمی»، چهار عبارت مندرج در گام دوم ذیل توصیه‌های حول علم و فناوری هستند. علی‌رغم توضیحات روشن رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، فضلای حوزه و طلاب حول موضوع علم، دانش و فناوری باز ابهاماتی حول مقصود رهبر از این عبارات باقی مانده بود. منظور از قله‌های دانش، درون همین پارادایم علمی غربی است یا غیر آن؟ شاگردی از غرب تا چه حد؟ عبور از مرزهای دانش، چگونه؟ با تغییر مبانی یا درون همین مبانی غربی؟ منظور رهبر از انقلاب علمی که سنگ بنای آن گذارده شده و شهدایی چون شهدای هسته‌ای تقدیم کرده چیست؟ حول این موضوعات با آقای

امیرحسین صنایعی دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه شهید بهشتی به بحث نشستیم که در ادامه چکیده‌ای از مباحث مطرح شده در این جلسه توسط ایشان تقدیم می‌شود.

علم تولید می‌شود، نه کشف

پیش از هر چیز، باید به این جمله در ابتدای بیانیۀ گام دوم توجه داشت:

ادامه مطلب


مصطفی روشنی - یکی از مسائلی که حین مطالعه ی بیانیه مرا به خود مشغول کرد، میزان آشنایی،ایمان و باورمندی ومباهات ما ها به برخی عناوینی است که در بیانیه اشاره شده است. به این عبارات از بیانیه دقت کنید:
کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورد دار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورد دار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانشها و فنّاوری‌های مهم.» این ها از جمله عناوینی است که می گویم. به راستی آیا ما، یعنی نسلی که رهبر معظم انقلاب برای پیشبرد انقلاب به آنان دلبسته است نسبت به این مقولات ایمان داریم و به آن مباهات می کنیم ؟ آیا این عزت و این استقلال و اطمینان و امیدواری را دریافته ایم ؟ افتخار به این دستاورد ها چه میزان در میان جوانان ملت ما مشاهده می شود؟ با طرح این گونه سوال ها می خواهم بگویم بیاییم برای ایجاد و تقویت ایمان به این دستاورد ها خود را آماده کنیم. اما چگونه آماده شویم؟

در پاسخ به دو پیشنهاد که برخاسته از متن بیانیه است اشاره می کنم:

  1. گذشتۀ خود را بشناسیم. دراین باره در بخشی از بیانیه عنوان شده است: " برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت."
  2. آشنایی با چهل سال ابتدایی انقلاب های بزرگ دنیا. در این باره نیز در بیانیه آمده است:"عظمت پیشرفت های چهل‌ساله‌ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّت، با مدّتهای مشابه در انقلابهای بزرگی همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود."

پس بیاییم برای باورمندی به دستاوردهای این انقلاب ابتدا در این دوزمینه مطالعه وعمق افزایی نموده تا ان شاء الله مقدمه ای باشد برای جوانه زنی یک باور و ایمان مباهات آفرین.


مصطفی روشنی - مراد و معنای آزادی در بندهای پایانی بیانیه  چیست؟ با توجه به مباحثی که دیروز ۴ام اردیبهشت در جلسۀ خیز بیان شد به نظرم آمد تا برای فهم معنای آزادی، مطالبی اشاره شود. عبارات و جملاتی که برای بیان مقصود از آزادی  در جلسه خیز بیان شد، عبارت بود از: آزادی به معنای آزادی معنوی، آزادی به معنای رهایی از عبودیت غیر خدا و البته بحثی هم صورت گرفت حول اینکه مراد از آزادی در شعار معروف انقلاب چیست؟ دربخشی بحث به سمت آزادی به معنای مصطلح، که همان آزادی اجتماعی است، رفت. در این باره و برای روشن شدن اینکه آزادی به کدام معنا مد نظر است به قسمتی از بیانات حضرت آقا در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی که در ۲۱آبان۱۳۹۱ ایراد فرمودند استناد می‌نمایم:

ببینید، دوستان اینجا اشاره کردند به آزادی معنوی. آزادی معنوی به آن معنائی که در بعضی از روایات ما هست و برخی از متفکرین ما مثل مرحوم شهید مطهری به آن اشاره کردند، برترین انواع فضیلتهای انسان است - در این شکی نیست - منتها این، محل بحث ما نیست. اصلاً بحث ما درباره‌ی آزادی معنوی به معنای سلوک الی‌اللّه و قرب الی‌اللّه و پیش رفتن در وادی توحید - که آدمهائی مثل ملا حسینقلی همدانی یا مرحوم آقای قاضی یا مرحوم آقای طباطبائی محصول این هستند - نیست؛ بحث ما درباره‌ی آزادیهای اجتماعی و ی، آزادیهای فردی و اجتماعی است؛ مسئله‌ی امروز دنیا این است. خیلی خوب، ممکن است ما صد مسئله‌ی دیگر هم داشته باشیم که غرب از آنها اصلاً خبر نداشته باشد - همین سلوکهای معنوی و اینها از این قبیل است - خب، آن را هم در جای خودش بحث کنیم. آنچه که ما دنبالش هستیم، آزادی به همین معنای متداول و دارج بین محافل دانشگاهی و ی و روشنفکرىِ امروز دنیاست، که راجع به آزادی بحث میکنند.»

ادامه مطلب


سجاد - به بهانۀ گام دوم صحبت‌های پیشین بسیاری تکرار شده است، اما کم‌تر سخنی در بیان لُب گام دوم رانده شده و کم‌تر قلمی بر تبیین صاف و ساده و بی‌شیله‌پیلۀ بیانیه رفته و کم‌تر بحثی دیده‌ایم که خود متن آن بیانیه را کافته و بن‌مایۀ خود آن بیانیه را بیرون ریخته باشد. تا جایی که در فاصلۀ انتشار بیانیه تا عید نوروز کم‌تر دیدیم تفسیر و تاویلی دو جمله‌ای و خلاصه از اعزۀ صاحب نظر حول گام دوم، که با خلاصۀ دو جمله‌ایِ آقا در رواق امام مشابه باشد: امروز گام دوّم انقلاب این است: شناختن ظرفیّتها و مزیّتها و استفاده‌ی از آنها، و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای حلّ آنها.»

حال که می‌رود کلیدواژۀ گام دوم نیز مثل کلیدواژه‌های اقتصاد مقاومتی» یا پیچ تاریخی» یا غیر آن از فرط استعمالِ ابزاری مستعمل شود و به سرنوشت دیگر کلیدواژه‌های ساختۀ رهبری دچار شود، از غامض نویسی اغماض می‌کنم و اگر قلم طغیان نکند، از دخیل کردن ذهنیت‌ها اجتناب؛ تا حدی که بیش از آن‌که آنچه دوست دارم به گام دوم بچسبانم را بگویم، آن‌چه فهمیده‌ام را بنویسم. واضح است منظور چیست، اما لازم می‌دانم روشن کنم که مدعی نیستم این فهم، فهم مطلق است اما امید دارم این فهم فهمی نااریب و بی‌پیش‌قضاوت باشد.

ادامه مطلب


سجاد - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

وعدۀ انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین» قلب ام‌موسی را آسود و حزن و خوف از آن زدود تا طفل به آب سپارد؛ اما باز، إِنْ کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ». دیدن تحقق وعدۀ الهی اثر دیگری دارد فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَقٌّ»؛ بدان که وعدۀ خدا حق است، ببین آن‌چه رخ داد رددناه»، و منتظر بمان برای آن چه در پیش است، جاعلوه».

هرچند صرف وعدۀ الهی کافیست تا سکینه و آرامش بر دلهای مومنان نازل شود، اما تحقق آن و دیدن آن است که قلب را مطمئن می‌کند. با این حال حتی این نیز کافی نیست، که پس از وعدۀ یمددکم ربکم» و دیدن آن به چشم به ظهورِ وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّـهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»، باز معلوم نیست که دل‌ها نلرزند: إِذْ جَاءُوکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا».

ادامه مطلب


امّا پیش از همه چیز، نخستین توصیه‌ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه‌ی قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. این‌جانب همواره از امید کاذب و فریبنده‌ دوری جسته‌ام، امّا خود و همه را از نومیدی بی‌جا و ترس کاذب نیز برحذر داشته‌‌ام و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- ت تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است.

خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ی همیشگی هزاران رسانه‌ی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت میکنند.

ادامه مطلب


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

ضمیمه 98music01 جوان - نوجوان کفسابی کامپیوتر پرسش - آموزش رایگان کامپیوتر INVOKER فروش فلزیاب | 09100061387 علی چگینی- کارشناس مهندسی صنایع خرید و فروش فلزیاب 09362131009 امور نمایندگان ستاد شرکت بیمه کارآفرین ذهنیات یک فارغ‌التحصیل...!